Pompy ciepła
Pompy ciepła

Pompy ciepła

Pompy ciepła są ekologicznym, niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, którego zasada działania opiera się na zjawiskach i przemianach fizycznych. Pompa ciepła zamienia energię nagromadzoną w powietrzu, wodzie i glebie na ciepło. Energia zgromadzona w tych trzech zasobach naturalnych jest dla nas stale dostępna. Dodatkowo w połączeniu z ogrzewaczem wody użytkowej pompa zapewnia również ogrzewanie wody.

Zasada działania

Dzięki pompie ciepła energia ze środowiska może zostać zamieniona na ciepło dla domu. W tym celu istniejące ciepło zawarte w wodzie, glebie, powietrzu zewnętrznym lub powietrzu wywiewanym, początkowo dostarczane jest do czynnika chłodniczego za pomocą wymiennika ciepła (parownika). Czynnik chłodniczy odbiera tę energię za pomocą sprężarki o wyższym poziomie temperatury, dzięki czemu może być wykorzystana do ogrzewania lub produkcji ciepłej wody za pośrednictwem innego wymiennika ciepła (skraplacza).

W zależności od źródła energii, można uzyskać do pięciu części energii środowiskowej za jeden udział energii elektrycznej może być dostarczona energia grzewcza. Dostępna energia ekologiczna w zakresie od -20°C do +35°C (powietrze) musi być dostosowana do poziomu temperatury stosowanego do ogrzewania (ciepła woda). Podczas tego procesu gorąca woda jest  „pompowana” w niskiej temperaturze do odpowiedniego poziomu.

Zobacz film

Planujesz pompę ciepła ?

Określ swoje wymagania: ilość osób, powierzchnię budynku oraz źródło ciepła. Wyślemy Ci niezobowiązującą ofertę przygotowaną przez wykwalifikowanego specjalistę z Twojej okolicy.

Powietrzna pompa ciepła

 

Ogrzane słońcem powietrze jest dostępne wszędzie. Gdy zimą jest największe zapotrzebowanie na ciepło, powietrze jest najchłodniejszym źródłem ciepła. Pompy ciepła mogą jednak nadal pobierać wystarczającą ilość energii do działania w trybie ogrzewania przy temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej -20°C. Szczególną zaletą jest prosta instalacja pompy ciepła powietrze-woda, ponieważ nie wymaga robót ziemnych i odwiertów, jak w przypadku pomp ciepła woda-woda i solanka-woda.

Cechy / Atrybuty

  • Inwerter gwarantuje płynną regulację mocy dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania na energię cieplną
  • Bardzo cicha praca
  • Szeroki zakres stosowania od - 20ºC  do + 40ºC
  • Najwyższa jakość podzespołów i technologii
  • Aktywne chłodzenie budynku w lecie
  • Klasa efektywności energetycznej A++
  • Cicha praca dzięki inteligentnej funkcji odszraniania  
  • Komfort ciepłej wody użytkowej